Dominacja

  Author: Wojciech Tut Chechliński
  Title: Dominacja
  Painting: oil on canvas (olej na płótnie)
  Size: 70 x 100 cm
  Year: 2010 r.

  Catalogue number: 075

  The painting is signed (Obraz jest sygnowany)

  More information (Więcej informacji)
  E-Mail: chechlinski@wp.pl
  Phone: (+48) 660-710-500

  Author description (Autor o obrazie)

  Dominacja to jeden z tych przedmiotów pożądania ludzi, który podobnie jak władza stanowi treść życia. Jeśli dominujący oświeca kawałek swojego otoczenia i wskazuje drogę, to jest wszystko w porządku, gorzej jak dominacja oparta jest na prymitywnej sile, szantażu, terrorze. Dominacja twórców jest w pełni uzasadniona. Twórczość nie znosi demokracji. To jedna z odmian dominacji nad społeczeństwem, która ma pozytywny wpływ.

  Find out more about pricing options (Zapytaj o cenę)

  Request a catalogue (Zamów katalog)