Dominacja

Author: Wojciech Tut Chechliński
Title: Dominacja
Painting: oil on canvas (olej na płótnie)
Size: 70 x 100 cm
Year: 2010 r.

Catalogue number: 075

The painting is signed (Obraz jest sygnowany)

More information (Więcej informacji)
E-Mail: chechlinski@wp.pl
Phone: (+48) 660-710-500

Author description (Autor o obrazie)

Dominacja to jeden z tych przedmiotów pożądania ludzi, który podobnie jak władza stanowi treść życia. Jeśli dominujący oświeca kawałek swojego otoczenia i wskazuje drogę, to jest wszystko w porządku, gorzej jak dominacja oparta jest na prymitywnej sile, szantażu, terrorze. Dominacja twórców jest w pełni uzasadniona. Twórczość nie znosi demokracji. To jedna z odmian dominacji nad społeczeństwem, która ma pozytywny wpływ.

Find out more about pricing options (Zapytaj o cenę)

Request a catalogue (Zamów katalog)