Contact (Kontakt)

Wojciech Chechliński
Pracownia Malarska TUT

Tel.: (+48) 660-710-500

Pozostałe informacje

Wojciech Tut Chechliński – artysta malarz, od kilkudziesięciu lat budujący własną wizję świata odwołującego się do wyobraźni widza. Zaczął malować w wieku 7 lat, kiedy to po raz pierwszy zetknął się z malarstwem Paula Klee (Warszawa, 1959). Pochodzi z rodziny o artystycznych oraz kolekcjonerskich tradycjach – jego rodzina, związana z poznańską bohemą, posiadała w swoich zbiorach obrazy m.in. Tytusa Czyżewskiego, Wacława Taranczewskiego, Jana Cybisa oraz Józefa Pankiewicza. Z wykształcenia socjolog, związany m.in. z Instytutem  Filozofii i Socjologii PAN. Jego malarstwo – formalnie bliskie dokonaniom kubizmu, abstrakcjonizmu oraz art brut – cechuje szeroka gama kolorystyczna, syntetyzm twórczy oraz mniejsza skala deformacji. Jego obrazy można oglądać m.in. w Warszawie, Krakowie oraz w Zakopanem. Żyje i pracuje w Warszawie.

Additional information

Wojciech „Tut” Chechliński – a painter artist, for decades buliding his own world vision by reffering to the viewer`s imagination. He started to paint when he was 7 having first contact to Paul Klee painting (Warszawa 1959). He comes from family with artistic and collectible traditions – his family connected to the Bohema Poznan had Tytus Czyżewski, Wacław Taranczewski, Jan Cybis or Józef Pankieiwcz images in its collections. Chechliński was a sociologist by his education. His painting, formaly close to the achievements of cubism, abstractionism and art brut is characterized by wide range of colors, creative synthetism and smaller scale of deformation. His images can be seen, among others in Warshaw, Krakow or Zakopane. He is lives and works in Warshaw.