Logowanie

Zarejestruj się

Na adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do ustawienia nowego hasła.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celu rejestracji konta w sklepie.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Chechliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ CHECHLIŃSKI RIMI.PL, ul. Rolnicza 55 lok. U-2, 93-328 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7292426228. Nr telefonu: +48 660-710-500. E-mail: chechlinski@wp.pl.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail przetwarzamy w celu umożliwienia Tobie pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony, na podstawie Twojej zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

III. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmy księgowe, informatyczne, kurierskie, archiwizujące, kancelarie prawne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Przekazujemy Twoje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś zakładając konto na naszej stronie, przechowujemy do czasu posiadania udzielonej przez Ciebie zgody.

V. Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem).
W celu wykonania swoich praw skieruj do nas odpowiedni wniosek.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich możliwości naszej strony, z których korzystać może tylko zarejestrowany użytkownik.