Bitwa

Author: Wojciech Tut Chechliński
Title: Bitwa
Painting: oil on canvas (olej na płótnie)
Size: 99,5 x 65 cm
Year: 2011 r.

Catalogue number: 103

The painting is signed (Obraz jest sygnowany)

More information (Więcej informacji)
E-Mail: chechlinski@wp.pl
Phone: (+48) 660-710-500

Author description (Autor o obrazie)

To tylko pozornie odbiega od grzecznego przedstawienia rzeczywistości. Obraz batalistyczny, historyczny. Życie rozpada się na cząstki nie dające się już scalić i nie potrzeba do tego tragedii wojennych. Najgorszy rozpad następuje w świadomości, w myśli, która się rwie, a rwie się bo nie widać ciągłości i sensu . Rozczłonkowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Find out more about pricing options (Zapytaj o cenę)

Request a catalogue (Zamów katalog)