Bitwa

  Author: Wojciech Tut Chechliński
  Title: Bitwa
  Painting: oil on canvas (olej na płótnie)
  Size: 99,5 x 65 cm
  Year: 2011 r.

  Catalogue number: 103

  The painting is signed (Obraz jest sygnowany)

  More information (Więcej informacji)
  E-Mail: chechlinski@wp.pl
  Phone: (+48) 660-710-500

  Author description (Autor o obrazie)

  To tylko pozornie odbiega od grzecznego przedstawienia rzeczywistości. Obraz batalistyczny, historyczny. Życie rozpada się na cząstki nie dające się już scalić i nie potrzeba do tego tragedii wojennych. Najgorszy rozpad następuje w świadomości, w myśli, która się rwie, a rwie się bo nie widać ciągłości i sensu . Rozczłonkowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

  Find out more about pricing options (Zapytaj o cenę)

  Request a catalogue (Zamów katalog)