Biurokracja

  Author: Wojciech Tut Chechliński
  Title: Biurokracja
  Painting: oil on canvas (olej na płótnie)
  Size: 80 x 80 cm
  Year: 2012 r.

  Catalogue number: 026

  The painting is signed (Obraz jest sygnowany)

  More information (Więcej informacji)
  E-Mail: chechlinski@wp.pl
  Phone: (+48) 660-710-500

  Author description (Autor o obrazie)

  Miliony wniosków, pozwoleń, licencji, asygnat, podpisów, potwierdzeń, stempli, decyzji, odwołań, sprawozdań,  kontroli, upoważnień, pełnomocnictw, uprawnień. Po co?  Aby  urzędnik uzasadnił swoje istnienie i pokazał swoją władzę. Urzędnik jest władcą życia, sens znika pod stertą nikomu nie potrzebnych papierów. Wolność, twórczość i pieniądze zostają  pożarte przez samolubnych i lekkomyślnych dyletantów, którzy w ten sposób potwierdzają swoje istnienie.

  Find out more about pricing options (Zapytaj o cenę)

  Request a catalogue (Zamów katalog)