Ontologia i epistemologia

Author: Wojciech Tut Chechliński
Title: Ontologia i epistemologia
Painting: oil on canvas (olej na płótnie)
Size: 59,5 x 42 cm
Year: 2012 r.

Catalogue number: 001

The painting is signed (Obraz jest sygnowany)

More information (Więcej informacji)
E-Mail: chechlinski@wp.pl
Phone: (+48) 660-710-500

Author description (Autor o obrazie)

W twórczości malarskiej świadomość kształtuje byt. Każdy obraz to wynik ścierania się doświadczenia, wiedzy i emocji. Samopoznanie jest kluczem do tego, by malarstwo miało szansę stać się wyrazem osobowości i jednocześnie sposobem na twórczą postawę widza. Ma on wtedy szansę na dochodzenie do własnej prawdy i wizji rzeczywistości, które nie zawsze muszą się pokrywać z postawą twórcy.

Find out more about pricing options (Zapytaj o cenę)

Request a catalogue (Zamów katalog)