Untitled (Bez tytułu)

Author: Wojciech Tut Chechliński
Title: Untitled (Bez tytułu)
Painting: oil on canvas (olej na płótnie)
Size: 73 x 116 cm
Year: 2013 r.

Catalogue number: 017

The painting is signed (Obraz jest sygnowany)

More information (Więcej informacji)
E-Mail: chechlinski@wp.pl
Phone: (+48) 660-710-500

Author description (Autor o obrazie)

Znalezienie odpowiednich środków do ekspresji artystycznej jest podstawą warsztatu artysty. Współczesny artysta musi te środki uprościć, stworzyć system tworzenia nowych treści, a wszystko dla wydobycia z obserwatora przeżyć estetycznych. Synteza może być jednak oszustwem – nie potrafimy narysować granicy między nowatorskimi sposobami wyrażania emocji i przedstawiania  doświadczeń, a oszustwem opartym na braku przygotowania widza do odbioru sztuki.

Find out more about pricing options (Zapytaj o cenę)

Request a catalogue (Zamów katalog)