Untitled (Bez tytułu)

  Author: Wojciech Tut Chechliński
  Title: Untitled (Bez tytułu)
  Painting: oil on canvas (olej na płótnie)
  Size: 73 x 116 cm
  Year: 2013 r.

  Catalogue number: 017

  The painting is signed (Obraz jest sygnowany)

  More information (Więcej informacji)
  E-Mail: chechlinski@wp.pl
  Phone: (+48) 660-710-500

  Author description (Autor o obrazie)

  Znalezienie odpowiednich środków do ekspresji artystycznej jest podstawą warsztatu artysty. Współczesny artysta musi te środki uprościć, stworzyć system tworzenia nowych treści, a wszystko dla wydobycia z obserwatora przeżyć estetycznych. Synteza może być jednak oszustwem – nie potrafimy narysować granicy między nowatorskimi sposobami wyrażania emocji i przedstawiania  doświadczeń, a oszustwem opartym na braku przygotowania widza do odbioru sztuki.

  Find out more about pricing options (Zapytaj o cenę)

  Request a catalogue (Zamów katalog)